[EN] Contract / [PL] Umowa

[EN]
1. Client is obligated to contact Polski Arrow (also known as Alan Licata on PayPal) on Discord (Polski Arrow#9995) or by email to contact.yartx@gmail.com.
2. Polski Arrow (owner of YartX) is obligated to answer the question via Discord (YartX for client or prv) or via email. Way of asnwering is depended on way choosen by client to ask.
3. After confirm of deal, client is obligated to send money via PayPal, given bank account number or given cryptocurrency adress (only Bitcoin or NEOS Gold).
4. Polski Arrow can ask client for transaction confirmation (including screenshot of transaction) if account names are unclear or description / title doesn't accord to order by basics.
5. Payment value must match the price established in conversation.
6. Polski Arrow is obligated to realise order not later than 168 hours (7 days) from accepting payment on PayPal.
7. If Polski Arrow not realise order in that time, then he is obligated to give money back not later than 72 hours (3 days) from the expiry of the deadline.
8. If Polski Arrow realise first order project but client tells for some reason that project is not ready or something is to correct / change, then Polski Arrow has got an additional time for order realisation - 168 hours from that client feedback.
9. YartX reserves right to deny the order if for some reason will not be suitable or form written in note will not be completed correctly. Then YartX is obligated to give money back not later than 72 hours (3 days) from order deny.

[PL]
1. Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Polskim Arrowem (znanym również jako Alan Licata w systemie PayPal) na Discordzie (Polski Arrow#9995) lub przez email: contact.yartx@gmail.com.
2. Polski Arrow (właściciel YartX) jest zobowiązany odpowiedzieć na zapytanie na Discordzie (YartX for client lub prywatnie) lub przez email. Forma odpowiedzi uzależniona jest od formy wybranej przez klienta do rozpoczęcia konwersacji.
3. Po zatwierdzeniu umowy, klient zobowiązany jest wysłać pieniądze przez PayPal, numer konta bankowego lub na wskazany adres kryptowalutowy (tylko Bitcoin lub NEOS Gold).
4. Polski Arrow może dopytać klienta o potwierdzenie transakcji (włączając screenshot transakcji) jeśli nazwa użytego przez niego konta nie wskazuje na nazwę wyświetlaną w konwersacji lub opis transakcji nie nawiązuje do treści zamówienia.
5. Wartość kwoty podanej w płatności musi być zgodna z ceną ustaloną w konwersacji.
6. Polski Arrow jest zobowiązany zrealozować zamówienie nie później niż 168 godzin (7 dni) od zaakceptowania płatności na PayPalu.
7. Jeśli Polski Arrow nie zrealizuje zamówienia w tym czasie, jest on zobowiązany do zwrotu pieniędzy nie później niż 72 godziny (3 dni) od upływu terminu.
8. Jeśli Polski Arrow zrealizuje pierwszy projekt zamówienia, ale klient powie, że z jakiegoś powodu projekt nie jest gotowy lub coś jest do poprawy, wówczas Polski Arrow ma dodatkowy czas na zrealizowanie zamówienia - 168 godzin od takowej odpowiedzi ze strony klienta.
9. YartX zastrzega prawo do odmówienia wykonania zamówienia jeśli z jakiegoś powodu będzie ono nieodpowiednie lub forma wpisana w notatkę podczas dokonywania płatności nie będzie uzupełniona poprawnie. Wówczas YartX jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy nie później niż 72 godziny (3 dni) od odrzucenia zamówienia.
ACCEPT AND ORDER (PayPal)
ACCEPT AND ORDER (Bank account no)
ACCEPT AND ORDER (Bitcoin)
ACCEPT AND ORDER (NEOS Gold)